เจ้าหญิงแคสซานดรา (Cassandra) ธิดาของกษัตริย์ไพรอัมแห่งกรุงทรอย นางสวยและเป็นที่ถูกใจของเทพอะพอลโล เทพอะพอลโลก็เลยให้พรแก่นาง โดยพรที่ให้นั้นนางจะสามารถเห็นอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ แต่นางต้องไปเป็นเมียของเทพอะพอลโลด้วย แต่เมื่อได้พรแล้วนางกลับไม่ยอมซะงั้น

ปัญหาคือว่าพรที่ให้ไปแล้วจะไม่สามารถเอาคืนไม่ได้ เทพอะพอลโลก็เลยสาปด้วยพรอีกข้อว่า ถ้านางพูดอะไรก็จะไม่มีใครเชื่อ //แย่หละมองเห็นอนาคตได้แต่บอกใครก็ไม่เชื้อ จะมีประโยชน์อะไรไหมเนี่ย

ก่อนเกิดสงครามกรุงทรอยเจ้าหญิงแคสซานดราก็เตือนทุกคนถึงสงครามที่จะเกิดขึ้น แต่ไม่มีใครเชื่อ