ภาพดาวอังคารภาพแรกที่ถูกถ่ายและส่งกลับมายังโลกจากยานมาริเนอร์ 4 (Mariner 4) เมื่อปี 1965

สัญญานภาพเป็นขาวดำ และการประมวลผลใช้เวลานาน ทีมวิศวกรรอไม่ไหวจึงเขียนตัวเลขค่าความสว่างของแต่ละ pixel ลงกระดาษ และใช้สีเทียนเขียนสีทับลงไป

//หาสีเทียนโทนขาวดำไม่ได้หรือไงไม่รู้ เลยเลือกใช้โทนสีแดง แต่ก็สวยไปอีกแบบ

https://www.jpl.nasa.gov/images/pia14033-first-tv-image-of-mars-hand-colored
https://www.directedplay.com/first-tv-image-of-mars