เว็บไซต์นี้ชื่อว่า "เฉพาะฉัน" ฉันตั้งใจเอาไว้เขียนเรื่องต่าง ๆ ที่อยากเขียน ส่วนใหญ่เอาไว้อ่านเอง แต่คนอื่นจะอ่านด้วยก็ไม่ว่ากัน ไม่มีการแบ่งหมวดหมู่ จะเขียนไปเรื่อย ๆ แต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นการเขียนโปรแกรม เพราะเป็นสิ่งเดียวที่ฉันทำเป็น

ก่อนหน้านี้ฉันก็เคยเขียนบทความมาก่อนอยู่แล้ว แต่อยากเริ่มใหม่ทั้งหมด ส่วนบทความเก่า ๆ สามารถคลิกเข้าไปดูได้จากเมนู "วันวาน"

ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน