ในงานแต่งของกษัตริย์เพเลอัสกับเทพีเธทิส เทพทุกองค์ได้รับเชิญไปร่วมงาน ยกเว้นเทพีเอริสเทพีแห่งความขัดแย้งที่ถูกห้ามไม่ให้เข้างาน

เทพีเอริสโกรธที่ไม่ได้รับเชิญให้เข้างาน นางจึงได้โยนแอปเปิ้ลทองคำและเขียนว่า 'แด่ผู้ที่งามที่สุด' เข้าไปกลางงานเลี้ยง

แล้วปัญหาก็เกิดขึ้นเพราะทั้ง เฮรา, อะธีนา, แอโฟรไดที ต่างก็แย้งกันจะเป็นเจ้าของ เทพีทั้ง 3 ก็เลยตกลงกันว่าจะให้เทพซูสเป็นผู้ตัดสิน

แต่ซูสไม่ตัดสินเองก็เลยโยนให้ไปปาริสเจ้าชายแห่งทรอยเป็นผู้ตัดสิน (ตอนนั้นยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นเจ้าชายด้วยนะ ปารีสเลียงแกะอยู่)

เทพีทั้ง 3 จึงได้ไปปรากฏตัวต่อหน้าปารีสโดยไม่ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์อะไรเลย แล้วให้ปาริสตัดสินว่าใครสวยสุด

ปารีสก็มองอยู่นานแต่ก็ตัดสินไม่ได้ เทพีทั้ง 3 จึงติดสินบน โดยแต่ละคนจะให้พรดังนี้

  1. อะธีนาจะให้ปัญญา
  2. เฮราจะให้อำนาจ
  3. แอโฟรไดทีจะให้ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก

และแน่นอนปาริสเลือกจะเอาผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก หลังจากนั้นปัญหาใหญ่ก็ตามมาสงครามก็เกิดขึ้นเพียงเพราะว่าเฮเลนแห่งสปาร์ตาหญิงที่สวยที่สุดในโลกมีสามีอยู่แล้ว