หลังจากธีเซียสวีรบุรุษที่ได้ฆ่ามิโนทอร์และเดินทางจากแกะครีตกลับไปยังกรุงเอเธนส์ เมื่อถึงกรุงเอเธนส์เรือของเขาได้รับการดูแลอย่างดีเพื่อเป็นอนุสรณ์ ทุกปีชาวเอเธนส์จะทำการซ่อมแซมเรือโดยเอาไม้ส่วนที่ผุพังออกไปและใช้ไม้ใหม่แทน

  • พลูทาร์ก นักปรัชญากรีก/โรมัน ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1 ตั้งคำถามไว้ว่าถ้าหากเวลาผ่านไปไม้เก่าถูกแทนที่จนหมดไป เรือลำนั้นจะยังเป็นเรือของธีเซียสอยู่หรือไม่ ความเป็นหรือไม่เป็นเรือของธีเซียสอยู่ตรงไหน

  • โทมัส ฮอบส์ นักปรัชญาชาวอังกฤษ คริสต์ศตวรรษที่ 17 ตั้งคำถามต่อว่าถ้ามีคนเก็บไม้เก่าพวกนั้นมาค่อยๆต่อเป็นเรือลำใหม่ เรือลำเก่าค่อยๆถูกแทนทีด้วยไม้ใหม่ เรือลำใหม่ค่อยๆสร้างจากไม้เก่า เรือลำไหนเป็นเรือของธีเซียส